Lyssna

Årjängs gymnasieskola återgår till klassrumsundervisning

Från höstterminen -20 återgår Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning till studier på plats i skolan. Här hittar du information om hur lärare och elever arbetar och vilka riktlinjer som gäller.

Årjängs gymnasieskola återgår till klassrumsundervisning hösten -20

Årjängs gymnasieskola återgår från och med höstterminen till klassrumsundervisning. Här hittar du information om hur lärare och elever arbetar och vilka riktlinjer som gäller och sidan uppdateras vid behov.

Skolans åtgärder för minska smittspridning

För att förhindra eventuell smittspridning har skolan genomfört smittförebyggande åtgärder. Plexiglas kommer att finnas på expeditionen samt vid caféet. Tejp finns som avståndsmarkörer på golv och på sittplatser. Skolbänkar desinficeras regelbundet och handsprit finns i varje klassrum. Dessutom kan start- och stopptider för lektionerna att variera för att undvika trängsel i korridorer.

Givetvis uppmanas alla som vistas i skolans lokaler att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Elever som åker kollektivt

Kollektivtrafiken har skrivit brev till gymnasieelevers vårdnadshavare om information kring Folkhälsomyndighetens direktiv om trängsel. Informationen hittar du sin helhet till höger.

Logga in på ItsLearning och Teams via dator

Efter att skolan gick över till distansstudier blev det tydligt att dator behövs för att kunna följa undervisningen fullt ut. Du som elev ska alltid ha dator och laddsladd tillgänglig på skolan eller hemma vid distansstudier. Allt lektionsmaterial (planeringar, arbetsuppgifter och inlämningar med mera)  finns på lärplattformen ItsLearning för gymnasieelever och vuxenstuderande. Övrig kommunikation sker på Teams där du som elev ska hålla dig inloggad. Om skolan snabbt måste gå över till distansstudier kommer lektionerna att ske enligt schema via Teams. 

Om du har problem med något av detta, be din mentor om hjälp att kontakta IKT-pedagog eller IT-support.

Distansundervisning kan bli aktuellt igen

Lektioner kan snabbt växla över till att ske på distans. Du som elev ska hålla dig informerad, lämna in skoluppgifter och i övrigt följa lärarnas instruktioner. Lärarna har regelbunden kontakt med dig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2020

Kontakt

Skolans plattformar

Mer information om covid-19